Gazdaságetikai koncepció (interjú)

Meggyőződésem, hogy sürgősen és alapvetően át kell alakítanunk gazdasági rendszerünket ahhoz, hogy elkerüljük az egyre fenyegetőbb ökológiai és társadalmi katasztrófát. A modern kapitalizmus ideje lejárt.

Confessio, 36. évf., 2012/1, 30-33. o.

 

Korlátoltan felelős társadalom

Az erkölcsi és jogi felelősség közötti eltérés okolható a gazdasági rendszerünk által egyre látványosabban előidézett pusztításért.

Magyar Hírlap, 2010. augusztus 30, 14. o.

 

A gazdaság és a társadalom közötti viszony etikai alapon történő meghatározásának szükségessége

Tévesek azok a mindmáig meghatározó közgazdaságtudományi koncepciók, amelyek (1) a gazdaság és az erkölcs spontán harmóniájából vagy (2) a gazdaság és az erkölcs egymással szembeni neutralitásából indulnak ki vagy azt feltételezik, hogy (3) erkölcsi normák a gazdaság területén való alkalmazása gyakorlati-pragmatikus okokból kivitelezhetetlen. A gazdaságnak a társadalomban betöltendő szerepét a felsorolt koncepciókkal szemben etikai alapon lehet csak ésszerűen meghatározni.

Gazdaság & Társadalom, 2010, 2. évf., 1. szám/május, 64-81. o.

 

 

Etika

Prof. Dr. Mark Joób

texting

mark

joob

.org

Portrait_Joob_2013xx